Aparshakti Khurrana

Twitter id of Aparshakti Khurrana: @Aparshakti